Elcykelpremie

Publicerad 2017-12-07
Regeringen föreslår en Elcykelpremie

Nyheten som flera medier redan har rapporterat om (Naturvårdsverket.se, Regeringen.se, Biltema.se).

I förslaget står att den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med den 20 september 2017 ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer.

– Naturvårdsverket.se

Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt, också över lite större avstånd, samtidigt som de kan bidra till en bättre folkhälsa.

Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till en premie för privatpersoners köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

– Regeringen.se

Mer specifik information finns i följande faktablad från Naturvårdsverket: Länk till PDF